Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

16.01.2018.

Ugovor o Adaptaciji poslovnih prostorija MO

Ugovor o Adaptaciji poslovnih prostorija MO

16.01.2018.

Ugovor o nabavci opreme za video nadzor

Ugovor o nabavci opreme za video nadzor

16.01.2018.

Ugovor o održavanju skija i motornih sanki

Ugovor o održavanju skija i motornih sanki

06.11.2017.

Ugovor sa ''Li commerce'' d.o.o.

Ugovor o isporuci personalnih ELT uređaja

06.11.2017.

Ugovor sa ''Raster Office'' d.o.o.

Ugovor o isporuci GPS uređaja sa opremom

06.11.2017.

Ugovor sa ''Wireless Montenegro'' d.o.o.

Ugovor o isporuci sredstava komunikacije