Manja slova Veća slova RSSmr Ivica Ivanović - Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane

Ivica Ivanović

Ivica Ivanović je rođen 3. decembra 1974. godine u Podgorici.

Osnovnu školu je pohađao u Podgorici, dok je srednju školu završio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Visoko obrazovanje je takođe pohađao u Sjedinjenim Američkim Državama i 1999. godine stiče diplomu ekonomiste u oblasti međunarodnog poslovanja i trgovine na University of Central Oklahoma, Oklahoma City.

Magistrirao je 2001. godine na Seton Hall University, “John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations”, New York, Sjedinjene Američke Države, gdje je stekao zvanje magistra nauka u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa.

Radno iskustvo:

- Mart 2017 .- Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane, Vlada Crne Gore;

- Januar 2016. - mart 2017. - Generalni direktor Direktorata za promociju informacionog društva, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Vlada Crne Gore;

- Maj 2013. - oktobar 2015. - Direktor korporativnih poslova, Telenor d.o.o., Crna Gora;

- Maj 2011. - maj 2013. - Menadžer za pravne poslove i ljudske resurse, Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA), Crna Gora;

- Februar 2008. - maj 2011. - Program menadžer na projektima Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške;

- Jun 2007. - februar 2008. - Savjetnik za međunarodnu saradnju, Ministarstvo odbrane, Crna Gora;

- Januar 2006. - jun 2007. - HR menadžer i trening koordinator na „Municipal Management of Macedonian Schools”, DAI Washington, Skoplje, Makedonija;

- Jun 2003. - januar 2006. - Program koordinator za evropske projekte, „Institute for Multi-track Diplomacy” (IMTD), Washington D.C., Sjedinjene Američke Države;

- April 2001. - jun 2003. - Naučni asistent, „UN University Office at the United Nations”, New York, Sjedinjene Američke Države;

- Januar 2000. - april 2001. - Naučni asistent, “The Committee to Protect Journalists”, New York, Sjedinjene Američke Države. 

Što se tiče neformalnog obrazovanja, pohađao je razne obuke, od kojih je najvažnije spomenuti: Accelerate Leadership Training, Norwegian Business School u saradnji sa London School of Economics, održan u Oslu, Norveška i Bangkoku, Tajland; Building Integrity in Defense Establishments, u organizaciji NATO, održan u Sarajevu, Bosna i Hercegovina; The Lisbon Treaty and the Area of Freedom, Security and Justice, i Participative Training Techniques u organizaciji Regional School of Public Administration–ReSPA, Crna Gora.

U pogledu članstva u profesionalnim udruženjima, važno je istaknuti da je Ivica Ivanović jedan od osnivača Asocijacije Menadžera Crne Gore.

Stručni ispit za rad u državnim organima je položio 2010. godine.

Govori engleski i makedonski jezik.