Manja slova Veća slova RSSmr Ivica Ivanović - Generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane

mod

 Ivica Ivanović je rođen 3. decembra 1974. godine u Podgorici.

Osnovnu školu je pohađao u Podgorici, dok je srednju školu završio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Visoko obrazovanje je takođe stekao u Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 1999. stiče diplomu ekonomiste u oblasti međunarodnog poslovanja i trgovine na University of Central Oklahoma, Oklahoma Siti, SAD.

Zvanje magistra nauka u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa stekao je 2001. godine na Seton Hall University (John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations) u Njujorku, SAD.

Radno iskustvo:

Mart 2017: Generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane, Ministarstvo odbrane, Vlada Crne Gore;

Januar 2016 - mart 2017: Generalni direktor Direktorata za promociju informacionog društva, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Vlada Crne Gore;

Maj 2013 - oktobar 2015: Direktor korporativnih poslova, Telenor d.o.o., Crna Gora;

Maj 2011 - maj 2013: Menadžer za pravne poslove i ljudske resurse, Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA), Crna Gora;

Februar 2008 - maj 2011: Program menadžer na projektima Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške, baziranim u Ministarstvu odbrane Crne Gore;

Jun 2007 - februar 2008: Savjetnik za međunarodnu saradnju, Ministarstvo odbrane, Vlada Crne Gore;

Januar 2006 - jun 2007: HR menadžer i trening koordinator na „Municipal Management of Macedonian Schools”, DAI Washington, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija;

Jun 2003 - januar 2006: Program koordinator za evropske projekte, „Institute for Multi-track Diplomacy” (IMTD), Vašington, SAD;

April 2001 - jun 2003: Naučni asistent, „UN University Office at the United Nations”, Njujork, SAD;

Januar 2000 - april 2001: Naučni asistent, “The Committee to Protect Journalists”, Njujork, SAD.

Što se tiče neformalnog obrazovanja, pohađao je razne obuke, od kojih je najvažnije spomenuti:

Accelerated Leadership Training, Norwegian Business School u saradnji sa London School of Economics, održan u Oslu, Norveška, i Bangkoku, Tajland;

Building Integrity in Defense Establishments, u organizaciji NATO, održan u Sarajevu, Bosna i Hercegovina;

The Lisbon Treaty and the Area of Freedom, Security and Justice, i Participative Training Techniques u organizaciji Regional School of Public Administration–ReSPA, Crna Gora.

Ivica Ivanović jedan od osnivača Asocijacije Menadžera Crne Gore.

Stručni ispit za rad u državnim organima je položio 2010. godine.

Govori engleski i makedonski jezik.

Kontakt e-mail: ivica.ivanovic@mod.gov.me