Manja slova Veća slova RSSAlma Ljuljanaj-Jovićević - Generalna direktorica Direktorata za materijalne resurse


mod

Alma Ljuljanaj-Jovićević rođena je 12. maja 1985. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zvanje specijaliste pravnih nauka stekla je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Profesionalnu karijeru započela je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja u Direktoratu za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu (2012). Karijeru je nastavila u Ministarstvu prosvjete u Direktoratu za investicije, javne nabavke i strateško planiranje (2015). Tokom radnog angažmana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu prosvjete učestovala u nizu projekata u dijelu sprovođenja procedura javnih nabavki od kojih se izdvaja RHP (Regional housing program). Član je radne grupe za izradu Zakona o javnim nabavkama .

Bila je predsjednik Upravnog odbora Ispitnog centra i član u više upravnih odbora ustanova javne uprave.
U junu 2014. godine izabrana je za odbornicu u Skupštini Glanog grada Podgorice.

Dužnost v.d. generalnog direktora Direktorata za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane preuzela je 2. decembra 2016. godine.