Manja slova Veća slova RSSBrigadni general Dragutin Dakić- načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore

mod

Brigadni general Dragutin Dakić u službi u Vojsci Crne Gore je već 27 godine (ranije: Vojska Jugoslavije, Vojska Srbije i Crne Gore).
Rođen je 29. juna 1968. godine u Žabljaku. Osnovnu školu završava 1983. godine a srednju elektrotehničku školu 1987. godine, nakon čega upisuje Vojnu akademiju koju završava 1991. godine, kao oficir pješadije.
Karijeru započinje 1991. godine kao komandir voda u 5. Motorizovanoj brigadi, a zatim kao komandir čete od 1992. do 1993. godine.
Od 1993 do 1998. godine služi kao komandir čete i zamjenik komandanta 72. Graničnog bataljona, a od 1998 do 2003. godine obavlja dužnost komandanta 74. Graničnog bataljona. U međuvremenu uspješno završava komandno štabno usavršavanje u Vojsci Srbije i Crne Gore. Od 2003. do 2004. godine obavljao je dužnost načelnika štaba 179. Motorizovane brigade a kasnije od 2004 do 2005. obavlja dužnost načelnika štaba 4. Planinske brigade. Od 2005. do 2010. General Dakić obavljao je niz komandnih dužnosti u 4. Planiniskoj brigadi, 57. Planinskoj brigadi, Brigadi za Specijalne operacije, a od 2010. do 2016. godine postavljen je na dužnost komandanta Kopnene Vojske.
2016. godine brigadni general Dakić postavljen je za glavnog inspektora pri Ministarstvu odbrane Crne Gore.
Od septembra 2017. godine do juna 2018. godine uspješno završava Ratni koledž u Zagrebu, Republika Hrvatska.
Unaprijeđen je u čin brigadnog generala 24. maja 2018.godine, a na mjesto načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore postavljen je 13. jula 2018.godine.
Brigadni general Dakić odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbjednosti drugog stepena.
Oženjen je i ima troje djece.