Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

13.10.2017.

Obavještenje o održavanju drugog konsultativnog sastanka sa nevladinim organizacijama

Ministarstvo odbrane obavještava nevladine organizacije čije je područje djelovanja izrada i implementacija projekata i programa koji su namijenjeni mladima, da će drugi konsultativni sastanak biti održan u petak, 20. oktobra 2017. godine, u multimedijalnoj sali Ministarstva odbrane, sa početkom u 12.00 časova.

26.07.2017.

Ministarstvo odbrane na javne konsultacije daje Nacrt sektorske analize

Pozivaju se nevladine organizacije, čije je područje djelovanja izrada i implementacija projekata i programa koji su namijenjeni mladima, da u skladu sa članom 2 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list Crne Gore", br. 07/12), zbog kratkog vremenskog roka, putem elektronske komunikacije učestvuju u konsultovanju i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2018. godini, za oblast Odbrana

26.05.2017.

Održan prvi kvartalni konsultativni sastanak sa predstavnicima NVO

Prvi kvartalni konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja izrada i implementacija projekata i programa koji su namijenjeni mladima, održan je danas u Ministarstvu odbrane.

23.02.2017.

Odluka o izboru člana Komisije za izbor najboljih projektnih rješenja na temu : Vojska Crne Gore i mladi – udružimo potencijale

Za člana Komisije za izbor najboljih projektnih rješenja na temu : Vojska Crne Gore i mladi – udružimo potencijale, izabran je Bojan Jovović, bečelor elektrotehnike, telekomunikacija i računarstva.

21.02.2017.

Lista kandidata koji su predloženi za člana/icu Komisije za izbor najboljih projektnih rješenja na temu: "Vojska Crne Gore i mladi – udružimo potencijale"

Lista kandidata koji su predloženi za člana/icu Komisije za izbor najboljih projektnih rješenja na temu: "Vojska Crne Gore i mladi – udružimo potencijale"

14.02.2017.

Obavještenje za nevladine organizacije

Ministarstvo odbrane obavještava nevladine organizacije čije je područje djelovanja i izrada i implementacija projekata i programa koji su namijenjeni mladima, o pokretanju inicijative organizovanja kvartalnih konsultativnih sastanaka.

07.02.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama

Ministarstvo odbrane objavilo je poziv nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, a za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za izbor najboljih projektnih rješenja, na temu: Vojska Crne Gore i mladi - udružimo potencijale

27.01.2017.

Unapređenje saradnje Ministarstva odbrane i nevladinog sektora

Unapređenje saradnje Ministarstva odbrane i nevladinog sektora

Konsultativni okrugli sto na temu ,,Izrada najboljih projektnih rješenja za mlade'', održan je danas u Ministarstvu odbrane. Na okruglom stolu učestvovalo je 15 nevladinih organizacija.

21.12.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće na okruglom stolu „Izrada predloga projekata za mlade“

Ministarstvo odbrane objavilo je poziv nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, koje se bave izradom i implementacijom projekata i programa namijenjenih srednjoškolskoj i studentskoj populaciji, za učešće na okruglom stolu na temu „Izrada predloga projekata za mlade“.

04.02.2016.

Ministarstvo odbrane objavilo javni poziv NVO sektoru radi implementacije Rezolucije 1325 SB UN

Ministarstvo odbrane danas je na sajtu http://www.mod.gov.me/biblioteka/oglasi objavilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata i kanditatkinja za člana ili članicu Međuresorske radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN, kao i javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u radu okruglih stolova za potrebe izrade ovog Akcionog plana.