Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
• Дјеловодник;
• Уписник првостепеног управног поступка;
• Уписник другостепеног управног поступка;
• Уписник првостепеног дисциплинског поступка;
• Уписник другостепеног дисциплинског поступка;
• Регистри;
• Архивска књига;
• Евиденција људских ресурса за потребе одбране;
• Евиденција војних обвезника који су на принципу добровољности обучени за обављање дужности у рату;
• Евиденција обвезника радне обавезе у ратном и ванредном стању;
• Евиденција обвезника материјалне обавезе у ратном и ванредном стању;
• Евиденција материјалних средстава пописаних за потребе одбране у ратном и ванредном стању;
• Евиденција о грађењу у војном кругу;
• Евиденција о поднијетим захтјевима и издатим одобрењима за вршење научних истраживања од значаја за одбрану;
• Евиденција основних средстава и опреме;
• Евиденција о издатим одобрењима за премјер и истраживање земљишта у рејонима уз објекте од посебног значаја за одбрану земље, снимање и објављивање снимака војних објеката и рејона уз те објекте