Manja slova Veća slova RSSŽene u vojsci

06.06.2016.

Nacrt akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost (2016-2017)

Nacrt akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost (2016-2017)

22.03.2016.

Lista kandidatkinja koje su predložene za članicu Međuresorske radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana za implementaciju Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325

Lista kandidatkinja koje su predložene za članicu Međuresorske radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana za implementaciju Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 (2016-2017.godine)

08.03.2016.

Proslava Dana žena u Ministarstvu odbrane i jedinicama Vojske Crne Gore

Proslava Dana žena u Ministarstvu odbrane i jedinicama Vojske Crne Gore

Proslava 8. Marta u Ministarstvu odbrane i jedinicama Vojske Crne Gore ove godine je obilježena uz podsjećanje na značaj i simboliku koju ovaj datum nosi. Tim povodom, u prostorijama svih jedinica Vojske Crne Gore bili su postavljeni posteri kojima se podsjećalo na značaj i značenje ovoga datuma.

04.03.2016.

ARANĐELOVAC: Održan regionalni sastanak koordinatora i koordinatorki za rodnu ravnopravnost

Deveti regionalni sastanak posvećen rodnoj ravnopravnost u ministarstvima i oružanim snagama zemalja Zapadnog Balkana održan je od 2. do 4. marta u Aranđelovcu. Sastanku su prisustvovali koordinatori i koordinatorke za rodnu ravnopravnost ministarstava odbrane i oružanih snaga zemalja Zapadnog Balkana.

19.01.2016.

Sanja Pejović prva kapetanica u Vojsci Crne Gore

Sanja Pejović prva kapetanica u Vojsci Crne Gore

Pripadnica Vojske Crne Gore Sanja Pejović unaprijeđena je u čin kapetana i postala prva žena oficir u Vojsci u tom činu.

16.12.2015.

Pržno: Održan seminar o rodnoj ravnopravnosti za uposlene u Ministarstvu odbrane i pripadnike Vojske Crne Gore

Pržno: Održan seminar o rodnoj ravnopravnosti za uposlene u Ministarstvu odbrane i pripadnike Vojske Crne Gore

Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore, u saradnji sa UNDP/SEESAC organizovali su seminar o rodnoj ravnopravnosti koji je održan 15. i 16. decembra u hotelu „Maestral“ u Pržnu.

08.12.2015.

Studijska posjeta predstavnika Ministarstva odbrane Albanije

Studijska posjeta predstavnika Ministarstva odbrane Albanije

Predstavnici Ministarstva odbrane Albanije boravili su danas u studijskoj posjeti Ministarstvu odrane i Vojsci Crne Gore. Cilj posjete je razmjenjena informacija i iskustava,kao i primjeri najboljih praksi i rezultata na planu integrisanja rodne perspektive u sistemu odbrane Crne Gore.

12.11.2015.

Predstavnici MO i VCG na regionalnom sastanku za rodnu ravnopravnost u Konjicu

Predstavnici MO i VCG na regionalnom sastanku za rodnu ravnopravnost u Konjicu

U okviru projekta "Jačanje regionalne saradnje u oblasti integracije rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu", koga implementira UNDP/SEESAC, četiri predstavnika i predstavnice Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore učestvovala su na Osmom regionalnom sastanku predstavnika/ca za rodnu ravnopravnost u ministarstvima odbrane i oružanim snagama zemalja Zapadnog Balkana, koji se održao u Konjicu, Bosna i Hercegovina, 3. i 4. novembra 2015.godine.

25.09.2015.

Admiral Samardžić: U Ministarstvu odbrane i VCG poklanja se puno pažnje zastupljenosti žena u sektoru odbrane

Admiral Samardžić: U Ministarstvu odbrane i VCG poklanja se puno pažnje zastupljenosti žena u sektoru odbrane

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore admiral Dragan Samardžić zatvorio je danas, u podgoričkom hotelu „Ramada“, četvorodnevni seminar o rodnim pitanjima, na temu „Žene u sektoru odbrane“ i tom prilikom uručio sertifikate polaznicima obuke.

22.09.2015.

Počela obuka na temu „Žene u sektoru odbrane“

Počela obuka na temu „Žene u sektoru odbrane“

Ambasador Slovenije u Crnoj Gori Mitja Močnik i potpukovnik Saša Jovanović, načelnik Direkcije za međunarodnu saradnju u Ministarstvu odbrane Crne Gore otvorili su danas u podgoričkom hotelu „Ramada“ četvorodnevnu obuku o rodnim pitanjima na temu „Žene u sektoru odbrane“. Obuku vode predavači iz Slovenije i Crne Gore za oko 30 polaznika, predstavnika ekspertskog i rukovodećeg kadra Ministarstva odbrane, Vojske Crne Gore i Generalštaba.